ryler 32 28-2-2010: havde gået en tur rundt på hele Odden, nærmest opgivet at se eller fotografere
nogle sortgrå den dag, men pludselig ude på spidsen 32 i en flok, her et foto med et udsnit.

Et flot syn da de kom og slog sig ned, hvorefter de straks lettede i samlet flok og slog en bue ud over vandet,
men heldigvis kom tilbage i en endnu flot landing.Det nåede så til at blive en obs. på 5 stk. med farvede ringe,
en rigtig god dag.

landing 32