Her vil jeg fortælle lidt om de sortgrå rylers adfærd, som jeg har oplevet den. Det er sæsonnen 2009 - 2010 der ligger til grund for mine iagtagelser.

Normalt er de meget tillidsfulde, sikkert nok fordi de i sommerperioden opholder sig  langt mod nord hvor der kan gå lang tid mellem de har kontakt med mennesker.

almindelig ryle

I nogle af de  første observationer jeg har foretaget har der været almindelige ryler i "flokken", her er det lige som om de sortgrå lægger en dæmper på de alm. rylers skyhed (Jeg har følt at jeg har kunnet komme  meget tættere på end hvis jeg har mødt en flok uden for de sortgrås  "sæson") .

_DSC1076

Ligeledes har der i start og slutning af "sæsonnen" tit været  stenvendere i flokken.

(fotograferet lidt uden for "sæson" nemlig 17. maj 2010)

islandsk rødben

Der kan ligeledes forekomme islandsk rødben, sommetider blander de sig også i flokkken. Når de gør det er det ikke let at komme tæt på de sortgrå.
"Fætter rødben" letter når den ser mig på lang afstand og trækker mange gange hele flokken af ryler med.

Jeg har en formodning om at de sortgrå kun kommer på Odden når der er et vist højvande og når vindretningen er i nord  eller vestlig retning,så er der nemlig forholdsvis læ på selve Odden og ind mod Campingpladsen.

Det er på selve Odden og kysten ind mod Campingpladsen jeg normalt observerer rylerne (en sjældent gang eller 2 ud mod Storebælt)

Der er meget forskel på hvorledes de optræder, nogle gange sidder de stille helt ude på Odden på de store sten andre gange piler de helt febrilske afsted  i bølgeskvulpet langs tangbæltet.

(fortsættelse følger, og der ændres sikkert i det allerede skrevne, ligesom der sikkert hældes nogle flere fotos ud over siden..........)