Her er så en grund mere til at jeg bibeholdt interessen for at observere de sortgrå.
En fugl der var mærket med et orange flag på højre tibia.

Efter at have forspurgt Lars Hansen, kunne jeg konstatere at fuglen var ringmærket på 
Svalbard i sep måned 2009.

 

Ringmærket fugl fra svalbard

I det videre forløb kom jeg via e-mail i kontakt med den person i Norge som havde
ringmærket fuglen på Svalbard.

Det viste sig at det var den første melding fra Danmark de havde fået efter at projektet
var startet.

Jeg kan i parentes bemærke at Lars Hansen har fået tilbagemelding om observeret fugl 
på Svalbard, som han har ringmærket her på Sprogø.

På min links-side er et link til dette norske projekt.