logo
Forside Akvarel Akryl Tegning 3d-kort Julekort Skibe Børnebørn Links Kontakt

(klik på et billede)
Ederfugl
Andefugle
Rødhals
Drosler
Tyrkerdue
Duer
Stillits
Finker
Grå fluesnapper
Fluesnappere
Gærdesmutte
Gærdesmutte
Grågås
Gæs
Fiskehejre
Hejrer
Fasan
Hønsefugle
Gråkrage
Kragefugle
Toppet lappedykkere
Lappedykkere
Blåmejse
Mejser
Sølvmåge
Måger
Spurvehøg
Rovfugle
Tornsanger
Sangere
Silkehale
Silkehaler
Skarv
Skarver
Spætmejse
Spætmejse/Træløber
Stor flagspætte
Spætter
Gråspurv
Spurve
Grønbenet rørhøne
Sumphøns
Landsvaler
Svaler
Knopsvane
Svaner
Splitterne
Terner
Stor kobbersneppe
Vadefugle
Gul vipstjert
Vipstjerter
Gulspurv
Værlinger